+45 91 52 70 70 info@slothsnaturpleje.dk

Oprensning af søer og vandhuller

Oprensning af søer og vandhuller.

Hos Sloths Naturpleje tilbyder vi oprensning af søer og vandhuller, for at opretholde søernes og vandhullernes naturlige balance.

Hvorfor er det vigtigt at oprense søer og vandhuller?

Søer og vandhuller er meget sårbare overfor tilførsel af store mængder af næringsstoffer. Øget tilførsel af kvælstof og fosfor øger væksten af på mængden af planteplankton i vandet. Det gør at vandet bliver uklart, og bunden bliver indskrænket eller forsvinder helt. det gør at fisk og smådyr ingen mulighed for at finde skjulesteder og føde. Det kan give en risiko for lugtgener og fiskedød. Kvælstof og fosfor kommer primært fra landbrug.

Søerne og vandhullerne gror til med tiden og det er typisk tagrør og dunhammer, der vokser længere og længere ud i søen og gør den mindre og muligvis forsvinder med tiden.

Hvordan udføre Sloths Naturpleje deres arbejde?

Hos Sloths Naturpleje er vi udstyret med en Sump gravemaskine og en gravemaskine som er specielt designet til at flyde og arbejde i vådområder. Da næringsstofferne ligger i bundslammet, kan vi suge, pumpe eller grave bunslammen væk og gøre søen eller vandhullet rent igen, så vandet bliver klart. Det forurenet bundslam bortskaffer vi gratis.

Vi kan også være behjælpelige med at tage en screening og udtagning af sedimentprøver med “kajarør”. Vi kan og tilbyde hjælp med trærydning af diverse træer, og buske som er i vejen for vådområderne.

Under gennemførelsen af pleje- og oprensning arbejdet kan vi tilbyde hjælp til projektstyring og dialog med de relevante myndigheder.

Derudover kan vi også tilbyde Sandsugning og grødeskæring.

“SUMP-FRØEN”

I Danmark er det blevet en hverdagskost med skybrud og store regnskyl, og det medføre til sumpede områder. Specielt langs vandløb og etablerede vådområder, ser vi udfordringerne. Det kan muliggøre grødeskæring med almindelige gravemaskiner, og det kan være risikabelt at bruge køreplader.  Har I en vandløbsstrækning, et vådområde, en sø eller et regnvandsbassin, hvor en almindelig gravemaskine komme til kort, så kontakt Sloths Naturpleje for et tilbud på ”SUMP-FRØEN”. Sloths Naturpleje er også behjælpelig med rådgivning, §3 ansøgning og prøvetagning ved selektiv sediment behandling. Sloths Naturpleje har løsningen på dette! Med ”SUMP-FRØEN” vores nye Sump gravemaskine kan vi køre alle steder. Jeg håber på at SUMP FRØEN har fanget jeres interesse og at I kan se den som en mulighed i kommende projekter.

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os her.