Vores arbejde


Når vi påtager os en opgave lægger vi vægt på at udføre kvalitetsarbejde til tiden.

Gennem løbende tilpasning og udvikling af maskinpark og medarbejderstab søger vi hele tiden at højne vores effektivitet og fleksibilitet.

Som hovedregel er det den samme person der skærer det samme vandløb gang efter gang. Det gør vi fordi en målrettede og ensartede skæring giver mulighed for at åens kurver langsomt genoprettes..

Vi søger hele tiden at udvikle vandløbene til fordel for plante og dyreliv uden at forringe evnen til at aflede vandet.

Så vidt mulig udfører vi vores arbejde med mindst mulig gene for vandløbsejer/myndighed, lodsejer og lystfisker.