Referencer


Vi har de seneste år hovedsageligt været beskæftiget med grødeskæring i større amtsvandløb, men har også arbejdet for kommuner og private.

Skive kommune: – Virum Å, Trevel Å, Rødding Å Spøttrup Bæk, Gedebækken

Thisted Kommune: – Årup Å, Tege Å, Sjørring Sø Kanal, Hvidbjerg Å, Kastet Å, Glombak Kanal

Jammerbugt Kommune: – Fannegrøft, Lund Fjordkanal

Aalborg Kommune: – Skibsted Å, Lindenborg Å, Gudumlund Tørvekanal

Rebild Kommune: – Simested Å, Binderup Å

Vesthimmerlands Kommune: – Lerkenfeld Å, Bjørnsholm Å (ekstra bl.a. træfældning langs Trend Å og Lerkenfeld Å, opgravning af Lovns bæk)

Mariagerfjord Kommune: – Kongsvadmølle Å

Viborg Kommune: – Simested Å, Skals Å

Viborg Amt: – Simested Å, Sjørring Sø Kanal, Årup Å, Nr. Hå Å, Tege Å, Glombak Kanal, Skals Å

Aalborg Amt: – Skibsted Å, Lindenborg Å, Gudumlund Tørvekanal, Simested Å,

Rødding Kommune: – Lund Fjord Kanal (ekstra: uddybning af Trend Å)
Virum Å, Trevel Å, Rødding Å Spøttrup Bæk, Gedebækken

Aalestrup Kommune: – Uddybning af sø i Rosenparken

Viborg Amt: – Simested Å, Lerkenfeld Å, Sjørring Sø Kanal, Årup Å, Nr. Hå Å,
Tege Å, Glombak Kanal

Aalborg Amt: – Skibsted Å, Lindenborg Å, Gudumlund Tørvekanal, Simested Å

Rødding Kommune: – Lund Fjord Kanal

Møldrup Kommune: – Virum Å, Trevel Å, Rødding Å Spøttrup Bæk, Gedebækken,
Møllebækken, Klejtrup Systemet