Naturpleje


En del af vores arbejde består i at udføre en lang række forskellige specialopgaver indenfor bl.a. naturpleje, genopretning og vedligehold i og omkring vandløb og søer.

Området er bredt og vi kommer gerne og giver en vurdering af netop det stykke arbejde I gerne vil have udført.

Som eksempler kan nævnes:

– produktion af nye spærringer
– etablering og vedligeholdelse af grødeoptagningspladser
– opsætning af grødespærringer
– spuling af pæle
– nedramning af pæle
– indmåling med GPS
– åbning af rørlagte strækninger
– udlægning af sten og gydegrus
– genetablering af slyng
– etablering af vandingsteder til kreaturer
– fjernelse af styrt
– etablering af sandfang
– etablering af stryg
– træfældning og beskæring
– bekæmpelse af bjørneklo
– oprensning
– etablering
– uddybning
– vedligeholdelse

Galleri