Grødeskæring


Grødeskæring med båd:

Når vi skærer grøde, forsøger vi hele tiden at udvikle vandløbene til fordel for plante og dyreliv uden at forringe evnen til at aflede vandet.
Gennem målrettet og ensartet skæring er det flere steder lykkedes for os, at genoprette åens kurver over en årrække. Det kan lade sig gøre ved, at det som hovedregel er den/de samme personer der skærer grøden i vandløbet gang efter gang således at strømrenden altid skæres ens. Det giver som regel en renskyllet strømrende med grus og sten og indvandring af nye grødearter.
Nedenstående viser billederne fra Lindenborg Å og Sjørring Sø Kanal tydeligt eksempler på hvor der er lavet genslyng.

Se vores video Grødeskæring efter Aalborgmetoden

Galleri