Velkommen til Sloth´s Entreprenør & Naturpleje


Sloths Entreprenør & Naturpleje er et velrenommeret firma der tilbyder totalløsninger indenfor bl.a.:

– grødeskæring i store og små vandløb samt søer
– naturpleje
– naturgenopretning
– sandsugning
– rådgivning

Sloths Entreprenør & Naturpleje ejes og drives af Jørgen Sloth og Lars Kjølhede Sloth.
Begge er uddannede og erfarne å-mænd, men henholdsvis 40 og 20 års erfaring indenfor området.

Vores stab af dynamiske medarbejdere har tillige flere års erfaring, og dermed en god ballast for at udføre opgaverne på et højt niveau.

For os er det vigtigt at levere kvalitet til tiden. Samtidig er det et mål at udvikle vandløbene til fordel for plante og dyreliv uden at forringe evnen til at aflede vandet.

Grødeskæring som forbedrer både afvanding og miljø

Læs mere

Online vandstandsmåling og forbedret afvanding

Læs mere

Vandløb vedligeholdelse - Aalborg metoden

Læs mere

Grødeskærings video

Se vores video Grødeskæring efter Aalborgmetoden